Mikrobiologisk Afdeling undersøger patientprøver for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier, virus, svampe og parasitter.
Mikrobiologisk Afdeling undersøger patientprøver for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier, virus, svampe og parasitter.

Afdelingsledelse:

Ledende bioanalytiker Hanne Høgsted

Tlf: 7940 6523    E-mail: Hanne.Hoegsted@rsyd.dk

Uddannelsesansvarlige overlæge:

Overlæge Claus Østergaard.

Tlf.: 7940 6137    E-mail: Claus.Ostergaard@rsyd.dk

Forskningsansvarlige overlæge:

Overlæge, Professor dr.med. Jens Kjølseth Møller

Tlf: 7940 6639    E-mail: Jens.Kjoelseth.Moeller@rsyd.dk

Webredaktør:

It- og informationsmedarbejder, cand.it Louise Halling Thrane

Tlf. 7940 5640  Email: Louise.Halling.Thrane@rsyd.dk