Formål

Liva er blevet udviklet ud fra et ønske om en database, der kan rumme information om det stigende antal patienter og personale på sygehus og i samfund med påvist MRSA infektion eller MRSA bærerskab.

De overordnede formål med et IT-system for MRSA-overvågning i Region Syddanmark er:

  1. At optimere kommunikation om MRSA patienter (smittede/bærere) mellem de regionale infektionshygiejniske enheder i RSD.
  2. At optimere behandling af og opfølgning på MRSA patienter (smittede/bærere).
  3. At sikre løbende registrering af data til MRSA årsrapport (lette opgørelse af årsrapport).

 

Tilbage til indholdsfortegnelse.