Årsrapport

Under menupunktet “Årsrapport” kan hentes seks forskellige rapporter:

 

aarsopgoerelse011116

 

Den ønskede rapport vælges vha. drop down menuen.

Alle årsrapporter er baseret på referenceprøver. Når der dannes en rapport for en bestemt periode, vil den kun indeholde referenceprøver, fra den pågældende periode.

 

Førstegangs MRSA tilfælde

Ved hjælp af funktionen “Førstegangs MRSA tilfælde” kan der dannes et diagram, der viser førstegangsfund på henholdsvis SLB, SHS, SVS og RSD. Under “Periode” vælges hvilket år, rapporten skal laves frem til. Rapporten laves altid fem år tilbage i tiden fra det årstal, der vælges. Rapporten kan laves tilbage til år 2002. Det kan ved afkrydsning vælges, om man vil have vist samlet data for Region Syddanmark. Under “Farvepalette” kan der ændres i farvesammensætningen på diagrammet.

 

foerstegangsmrsa011116

 

For at få vist rapporten trykkes: “Vis Rapport” i nederste højre hjørne.

 

foerstegangsmrsadiagram011116

 

Musen kan holdes hen over en søjle for at se præcis hvor mange førstegangsfund, der var i et bestemt år på et bestemt sygehus.

 

Hyppigste MRSA typer

Ved hjælp af funktionen “Hyppigste MRSA typer” kan der dannes et diagram, der viser hyppigste MRSA typer på henholdsvis SLB, SHS, SVS og RSD. Under “Periode” kan der filtreres på datointerval eller årsbasis. Rapporten kan laves tilbage til år 2002. I denne rapport kan der desuden filtreres på, hvilken/hvilke Infektionshygiejnisk Enhed/KMA(er), man ønsker at se prøver fra. Under “Farvepalette” kan der ændres i farvesammensætningen på diagrammet.

 

hyppigstemrsatyper

 

 

For at få vist rapporten trykkes: “Vis Rapport” i nederste højre hjørne.

Rapporten “Hyppigste MRSA typer” dannes som et cirkeldiagram.

 

Hyppigste MRSA typer

 

OBS: Alle referencestammer indgår i dette diagram – uanset om de har angivet type eller ej. En referencestamme uden angivelse af type og undertype vil indgå under ‘andre’ i diagrammet og dermed blive talt sammen med de typer, der ikke udgør majoriteten. Registrering af typer og undertyper er forklaret under afsnittet Mikrobiologiske prøvedata.

 

MRSA status ved førstegangsfund

Ved hjælp af funktionen “MRSA status ved førstegangsfund” kan der dannes et diagram, der viser MRSA status ved førstegangsfund på henholdsvis SLB, SHS, SVS og RSD. Under “Periode” kan der filtreres på datointerval eller årsbasis. Rapporten kan laves tilbage til år 2002. I denne rapport kan der ligeledes filtreres på, hvilken/hvilke Infektionshygiejnisk Enhed/KMA(er), man ønsker at se prøver fra. Under “Farvepalette” kan der ændres i farvesammensætningen på diagrammet.

 

mrsastatusvedfoerstegangsfund

 

For at få vist rapporten trykkes: “Vis Rapport” i nederste højre hjørne.

 

 

Det registreres, hvorvidt en referencestamme er infektion eller bærerskab, på den enkelte referencestammes forløb under fanen kliniske data i patientvisning.

 

MRSA erhvervelse

Ved hjælp af funktionen “MRSA erhvervelse” kan der dannes et diagram, der viser en oversigt over MRSA erhvervelse på henholdsvis SLB, SHS, SVS og RSD. Under “Periode” kan der filtreres på datointerval eller årsbasis. Rapporten kan laves tilbage til år 2002. I denne rapport kan der ligeledes filtreres på, hvilken/hvilke Infektionshygiejnisk Enhed/KMA(er), man ønsker at se prøver fra. Under “Farvepalette” kan der ændres i farvesammensætningen på diagrammet.

 

mrsaerhvervelse

 

 

For at få vist rapporten trykkes: “Vis Rapport” i nederste højre hjørne.

 

MRSA erhvervelse illustration

 

For at en MRSA-erhvervelse kommer med i denne rapport, skal feltet “Erhvervet” under Kliniske data (forløb) være udfyldt på den enkelte patient.

 

Erhvervet_TilRapport

CC398

Ved hjælp af funktionen “CC398” kan der dannes et diagram, der viser en oversigt over antal førstegangsprøver af typen CC398 på henholdsvis SLB, SHS, SVS og RSD. Under “Periode” kan der filtreres på årsbasis. Rapporten kan laves tilbage til år 2002. I denne rapport kan der ligeledes filtreres på, hvilken/hvilke Infektionshygiejnisk Enhed/KMA(er), man ønsker at se prøver fra. Under “Farvepalette” kan der ændres i farvesammensætningen på diagrammet.

 

CC398_rapport_filtrering

 

For at få vist rapporten trykkes: “Vis Rapport” i nederste højre hjørne.

 

CC398_rapport

 

For at MRSA-prøverne indgår i denne opgørelse, skal de typede prøver registreres med type og undertype i MADS (Se Mikrobiologiske prøvedata).

 

Fordeling af typer og undertyper

Ved hjælp af funktionen “Fordeling af MRSA på CC grupper og spatyper” kan der dannes et diagram, der viser en oversigt over fordelingen af MRSA-typer på henholdsvis SLB, SHS, SVS og RSD. Under “Periode” kan der filtreres på datointerval eller årsbasis. Rapporten kan laves tilbage til år 2002. Under “Farvepalette” kan der ændres i farvesammensætningen på diagrammet.

 

fordelingaftyperogundertyper

 

 

For at få vist rapporten trykkes: “Vis Rapport” i nederste højre hjørne.

 

Fordeling af MRSA på CC grupper og spatyper

 

For at MRSA-prøverne indgår i denne opgørelse, skal de typede prøver registreres med type og undertype i MADS (Se Mikrobiologiske prøvedata).

Rapporten er udelukkende baseret på prøver, som er oprettet som referencestammer. Validiteten af rapporten afhænger derfor af, at første positive MRSA-prøve hos den enkelte patient oprettes som referenceprøve i patientvisning.

 

OBS: Til forskel fra rapporten ‘Hyppigste MRSA typer’ er denne rapport kun baseret på de referencestammer, der er angivet med type og/eller undertype. Hvis en referencestamme er oprettet uden typeangivelse på prøven, vil prøven derfor tælle med i rapporten ‘hyppigste MRSA typer’ men ikke i denne rapport.

 

Fordeling af smitteveje for typer og undertyper

Ved hjælp af funktionen “Fordeling af smitteveje for typer og undertyper” kan der dannes et diagram, der viser en oversigt over fordelingen af smitteveje for de enkelte typer og undertyper på henholdsvis SLB, SHS, SVS og RSD. Under “Periode” kan der filtreres på datointerval eller år. Rapporten kan laves tilbage til år 2002. I denne rapport kan der ligeledes filtreres på, hvilken/hvilke Infektionshygiejnisk Enhed/KMA(er), man ønsker at se prøver fra. Under “Farve palette” kan der ændres i farvesammensætningen på diagrammet.

 

fordelingafsmittevejefortyperogundertyper

 

For at få vist rapporten trykkes: “Vis Rapport” i nederste højre hjørne.

 

fordelingafsmittevejefortyperogundertyperdiagram

 

For at MRSA-prøverne indgår i denne opgørelse, skal de typede prøver registreres med type og undertype i MADS (Se Mikrobiologiske prøvedata). Ligeledes skal feltet smittevej udfyldes i LIVA for prøven, der er angivet som referenceprøve.

Rapporten er udelukkende baseret på prøver, som er oprettet som referencestammer. Validiteten af rapporten afhænger derfor af, at første positive MRSA-prøve hos den enkelte patient oprettes som referenceprøve i patientvisning.

Tilbage til indholdsfortegnelse for rapporter.