Antibiotic Stewardship (ABS)

En ABS minivejledning (version 2.0) er udarbejdet af reservelæge Sofie Skovmand Rasmussen, KMA på Vejle Sygehus til brug for ABS-projektet i Regionen.


Kan ses/hentes ved klik på linket: Quick-Guide til ABS