Antibiotic Stewardship (ABS)

Antibiotic stewardship refererer til koordinerede indsatser med det formål at sikre en passende anvendelse af antimikrobielle lægemidler  ved at fremme valg af det optimale antibiotikum, dosis, varighed af behandling og den måde lægemidlet indgives på.
Antibiotic stewardship indebærer på samme tid at optimere den kliniske effekt af antibiotika og at minimere toksiske bivirkninger, reducerer omkostningerne for sundhedsvæsenet ved behandling af infektioner og at begrænse udvikling og selektion af  antibiotikaresistente mikroorganismer

 

En ABS minivejledning (version 3) er udarbejdet af KMA på Vejle Sygehus til brug for Regionens ABS-modul under HAIR.

Kan ses/hentes ved klik på linket: ABS_Quick_guide_vers3

Antibiotikaforbrug i Region Syddanmarklink til beregningsprogram