Administrator

Administratorer af Liva har adgang til menupunktet “Administration”.

 

 

I denne menu kan administratorer oprette nye valgmuligheder i drop down menuerne samt oprette nye brugere.

 

Brugere

Brugeradministration og -oprettelse foregår gennem menupunktet Administration, Brugere.

På denne side ses en liste over alle brugere af LIVA i den pågældende region.

 

Når en bruger markeres, bliver denne grøn, og det er herefter muligt at redigere brugeren ved at klikke på knappen ‘Rediger’ ud for brugeren.

Desuden kan brugerens rettigheder i LIVA ændres ved at vælge/ændre gruppemedlemskab i højre side af skærmen. Ændringer træder i kraft med det samme, der klikkes på en blå pil ned eller op.

 

Nye brugere kan oprettes nederst i tabellen. Her kan brugeroplysninger indhentes ved at skrive AD på den nye bruger og herefter trykke ‘Hent fra AD’. Når oplysninger er hentet ind, trykkes på ‘Opret’. Kun medarbejder registreret i Active Directory (AD) kan registreres som bruger af LIVA, da LIVA laver adgangskontrol mod AD baseret på single sign on.

Ved indhentning af oplysninger gennem AD, bliver jobbeskrivelse automatisk valg i den drop down menu, som hedder erhverv (samme som bruger ved patienter). Hvis en medarbejder har to jobbeskrivelser angivet gennem AD, vil den første jobbeskrivelse, der er nævnt, blive valgt. Såfremt der ikke står noget under jobbeskrivelse, skyldes det, at den pågældende jobbeskrivelse ikke er oprettet i LIVA. Se afsnittet ‘Koder’ nedenfor.

 

Koder

Under dette menupunkt kan udvalgte kodetabeller i LIVA administreres.

 • Forløbsaktioner
  • Anvendes til udfyldelse af patientforløb.
 • Fremmedlegemer
  • Anvendes til udfyldelse af patientforløb.
 • Erhverv
  • Anvendes til angivelse af patient- og brugererhverv.
 • Bopælstyper
  • Anvendes til angivelse af patient- og brugererhverv.

Fælles for tabellerne er, at der redigeres ved at trykke på knappen ’Rediger’.

Nye valgmuligheder oprettes ved at udfylde de nederste blanke felter. Beskrivelsen er valgfri at udfylde. Når man er færdig trykkes ’Opret’.

I tabellen ’Fremmedlegemer’ er feltet ’Kode’ en hjemmelavet klassifikation. Her findes et nyt nummer og desuden følges den syntax, der er levet op til. Der er dog ikke tjek på, om der anvendes et nyt nummer, så dette er brugeren selv ansvarlig for at styre.

I tabellen ’Erhverv’ afkrydses feltet ’Erhverv kun til brugere’, hvis erhvervet ikke skal fremstå i listen over patienterhver i patientsøgning.

Tilbage til indholdsfortegnelse