Definition af dominerende patogen

Definitionen af en urinvejsinfektion forudsætter at der højst er 2 bakteriearter i en urinprøve og at påviste mikroorganismer skal tilhøre kategori A eller B:
A: Signifikant patogen (ved én bakterieart findes i mindst 1.000 CFU/ml urin eller være den dominerende af 2 arter og da forekomme i mindst 100.000 CFU/ml).
B: Mulig patogen (indgår i definitionen af en sand urinvejsinfektion såfremt den er fundet alene i en urinprøve med mindst 100.000 CFU/ml)
C: Sandsynlig forurening (indgår ikke i definitionen af en sand urinvejsinfektion med mindre den er fundet ved gentagne urindyrkninger)

Eksempler er angivet nedenfor. En komplet liste kan ses her: UVI_patogen_liste

Gruppe A patogener

Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Enterobacter cloacae
Enterococcus faecalis
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Hæmolytiske streptokokker grp. B
Aerococcus urinae
Serratia marcescens
Candida albicans

Gå tilbage til forrige side

Gruppe B patogener

Acinetobacter baumannii
Staphylococcus saprophyticus
Actinobaculum schaalii
Staphylococcus epidermidis
Candida lusitaniae
Oligella urethralis

Gruppe C

Moraxella catarrhalis
Corynebacterium species
Micrococcus luteus
Bacillus species
Pseudomonas species
Staphylococcus capitis
Lactobacillus species
Streptococcus mutans