Eksempel:

Tallet i den enkelte boks angiver den %-vise andel af patienter med mindst én infektion af nævnte type per indlæggelsesforløb i den udvalgte tidsperiode.

%-infektion = antal patienter med  infektion påvist i den udvalgte visningsperiode / alle patienter indlagt i løbet af den udvalgte visningsperiode.
Tælleren vil desuden være baseret på de patienter, som har fået påvist en infektion på den udvalgte afdeling. Nævneren vil tilsvarende bestå af alle de patienter, som har været registreret på den udvalgte afdeling i visningsperioden.

Tilbage til HAIR forsiden

De tre farvekoder indikerer hvilket niveau den %-vise forekomst ligger på, hvor grøn farve f.eks. kunne angive en forekomst mindre end et givet gennemsnit og en rød farve en forekomst væsentligt over et givet gennemsnit. Niveauerne kan ændres efter eget ønske.