20160205_094820

Forskning

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Vejle Sygehus, er et forskningsaktivt klinisk speciale, som samarbejder med lokale og eksterne forskere og forskningsenheder. Forskning anses som en kerneydelse og er en integreret funktion i afdelingens arbejdsområder inden for laboratoriemæssig diagnostik, behandling og forebyggelse af infektioner på Sygehus Lillebælt og i sygehusets optageområde.

Forskningen er organiseret under Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Afdelingens professor Jens Kjølseth Møller varetager forskningsledelse og -ansvar.

 

Kontaktperson :

Professor, overlæge dr. med. Jens Kjølseth Møller

Telefon: 7940 6639 E-mail: jens.kjoelseth.moeller@rsyd.dk

SDU: http://findresearcher.sdu.dk/portal/en/person/jkjoelseth