20160205_094820

Forskning

Klinisk Mikrobiologi er et forskningsaktivt klinisk speciale, som samarbejder med lokale og eksterne forskere og forskningsenheder. Forskning anses som en kerneydelse og er en integreret funktion i afdelings arbejdsområder inden for laboratoriemæssig diagnostik, behandling og forebyggelse af infektioner på Sygehus Lillebælt og i sygehusets optageområde.

 

Forskningen er organiseret under institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Professor Jens Kjølseth Møller varetager forskningsledelse og -ansvar.

 

Kontaktperson: 

Professor, overlæge dr. med. Jens Kjølseth Møller 

Telefon: 79 40 66 39 E-mail: Jens.kjoelseth.moeller@rsyd.dk

SDU: http://findresearcher.sdu.dk/portal/en/person/jkjoelseth