Gruppe/Familieoversigt

Under menupunktet “Gruppe/familieoversigt” ses de familier, der er oprettet i Liva.

“Gruppe/familieoversigt” tilgås gennem menupunktet “MRSA databasen”:

 

Menu050916

 

Der kan nu klikkes på den enkelte familie for at se medlemmerne.

Når en person skal tilknyttes til en familie/gruppe, kan der enten oprettes en ny familie eller søges efter en allerede oprettet familie mhp. at tilknytte personen til denne.  For at oprette/tilknytte en familie klikkes på den lille mand med solen. Der skal angives et navn på familien/gruppen og ydermere er der mulighed for at angive en adresse, en by og en beskrivelse:

 

For at redigere en familie markeres familien, og der klikkes på dokumentet med en blyant. For at slette en familie klikkes på krydset.

For at redigere medlemslisten, markeres det enkelte medlem, hvorefter denne enten kan slettes med krydset eller ændres rolle på med blyanten.

Via medlemslisten kan der desuden tilknyttes personer, som man ikke har søgt frem i patientvisning. For at tilknytte en person til familien klikkes på den lille mand med solen. Herefter kan CPR-nummeret på den person, der skal være med i familien/gruppen, indtastes.

Hvis patienten ikke har nogen positiv MRSA-prøve og dermed ikke er oprettet i Liva, vil brugeren blive spurgt, om han/hun alligevel vil oprette personen. Hvis der trykkes “ja” til dette spørgsmål bliver personen oprettet i Liva, samt tilknyttet til den valgte familie. På denne måde kan ikke-positive personer tilknyttes til grupper/familier med positive personer.

 

Ved at trykke på den lille tragt, kan der filtreres i gruppe/familieoversigten på baggrund af navn, adresse, by eller beskrivelse:

Et eller flere af filtreringsfelterne udfyldes, hvorefter der trykkes på “Filtrer”.

Tilbage til indholdsfortegnelse.