Søgning af patienter

Under ”Søgning af patienter” kan der søges på grupper af patienter med enten et specifikt erhverv, prøvetype eller MRSA-type inden for en tidsperiode fra en bestemt rekvirent. ”Søgning af patienter” vælges under menupunktet ”MRSA databasen”.

 

Menu050916

 

 

Kriterierne til søgningen indtastes i følgende skærmbillede:

 

Gruppesøgning_kriterier

 

Erhverv: Søgning på erhverv. Søgningen er afhængig af, at brugerne konsekvent har indtastet patientens erhverv under “andre demografiske oplysninger”.

Prøvetype: Søgning på en bestemt prøvetype (klinisk prøve(infektion)/overvågningsprøve(bærerskab)).

MRSA typer: Søgning på personer med en bestemt type (og eller undertype) MRSA.

Periode: Søgning på en afgrænset periode.

Infektionshygiejnisk Enhed/KMA: Søgning på en bestemt infektionshygiejnisk enhed/KMA. Brugerens egen enhed er automatisk afkrydset.

Rekvirenter: Søgning på rekvirenter igangsættes, så snart der indtastes tre bogstaver. Søgningen kan afgrænses ved at afkrydse, at man kun vil se “sygehuse”, “læger” eller “andre”.  Google-søgningen viser kun rekvirenter, der har mindst en patient med en MRSA-prøve (negativ eller positiv). For at vælge en rekvirent, markeres den i søgeresultaterne, og der trykkes herefter på dette lille grønne plus. Flere rekvirenter kan vælges samtidig. For at fjerne en valgt rekvirent markeres rekvirenten, og der klikkes på det røde minus. Det er kun googlesøgningen på rekvirenter, der afgrænses ved at afkrydse i felterne.

Hvis en praksis ikke kan søges frem i Google søgningen, skyldes det, at den pågældende praksis ikke har nogen prøver registreret ved SLB.

Søgningen begyndes ved at trykke ”Start søgning” nederst til venstre. Søgningskriterierne kan nulstilles ved at trykke ”Reset” (OBS: Reset fjerner alle afkrydsninger ved “Infektionshygiejnisk Enhed”).

Resultatet af søgningen vises i to lister: De patienter, som passer på kriterierne (til venstre), og den markerede patients MRSA-prøver (til højre). Søgekriterierne kan redigeres ved at klikke på ”Ret søgekriterier” nederst til højre.

 

SøgningAfPatienter050916

 

 

Hvis resultatet indbefatter så mange patienter, at de ikke kan vises på en side, kan der bladres mellem siderne ved hjælp af pilene.

Oplysninger om den enkelte patient kan åbnes i en ny fane ved at markere en patient i listen til venstre og klikke på liste-ikonet øverst til højre.

Søgning af patienter kan sorteres i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke på overskrifterne i tabellen.

Søgningen kan printes ved at klikke på printerikonet i øverste venstre hjørne.

Resultatet af søgningen på patienter kan downloades som en Excel-fil ved at klikke på Excel-ikonet.

 

Tilbage til indholdsfortegnelse.