Journalnotater

Under ”Journalnotater” ses notater, som er skrevet i MADS af en læge, mikrobiolog eller bioanalytiker. Notaterne hentes automatisk fra MADS og kan ikke redigeres. Nye notater skrives i MADS, og disse bliver herefter automatisk indlæst til MRSA-databasen.

 

 

Journalteksten kan vises i fuldt format i højre journalboks ved at markere notatet i venstre journalboks.

 

NB: Alle notater indhentes fra MADS. Der sorteres altså ikke efter, om de omhandler MRSA.

 

Tilbage til indholdsfortegnelse for patientvisning.