Kliniske data (Forløb)

Under ”Kliniske data (Forløb)” ses data for det/de MRSA-forløb, som patienten har/har haft. Et forløb tilføjes automatisk til en prøve, som er udnævnt til referencestamme (se Mikrobiologiske prøvedata).

 

Referencestammer

De prøver, som brugeren har udnævnt som referencestammer, ses i venstre menuboks.

 

Kliniske data_refstamme

 

En referencestamme kan slettes ved at klikke på det lille dokument med et kryds. OBS – Vær opmærksom på, at forløbet, der hører til referencestammen, også bliver slettet.

Ved at klikke på blyant-ikonet kan det redigeres, hvor prøven først blev isoleret.

 

Rediger referencestamme

 

Listen over referencestammer kan sorteres i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke på overskrifterne i tabellen.

 

Forløb

Når en referencestamme udnævnes, oprettes der automatisk et tilhørende forløb. Ved at markere en referencestamme, kan det dertilhørende forløb ses. Et forløb oprettes automatisk, når en referencestamme udpeges. Forløbet udfyldes manuelt af brugeren ved at klikke på blyant-ikonet, hvorved redigeringsvinduet åbnes.

 

Rediger_forløb_m_aktion

 

Startdato: Angiver startdatoen for forløbet

Slutdato: Angiver slutdatoen for forløbet

Næste aktion: Angiver datoen for den næste aktion i forløbet. Denne dato bliver koblet med “Opfølgningslisten” (under udvikling).

Aktion: Angiver hvad der skal ske på datoen for “Næste aktion”.

Kontaktperson: Angiver den person, der er ansvarlig for forløbet.

Dokumenteret MRSA-fri: Angiver datoen, hvor patienten er blevet MRSA-fri.

Infektion/bærerskab: Angiver om patientens MRSA-status er forårsaget af infektion eller bærerskab.

Status: Angiver patientens nuværende opholdssted. (indlagt/overflyttet/udskrevet/død)

MRSA status: Angiver patientens MRSA status.

Smittested: Angiver hvor i samfundet, patienten blev smittet.

Smittevej: Angiver hvordan smitten opstod. Dette felt skal udfyldes, for at årsrapporten “Fordeling af smitteveje for typer og undertyper” kan dannes.

Erhvervet: Angiver hvor smitten er erhvervet. Listen i drop Down menuen er baseret på Statens Serum Instituts årlige oversigt. Denne information er med til at danne statistik til årsrapporter og bør derfor udfyldes.

Alle felterne under “Kliniske data” fungerer som google-søgning, hvilket vil sige, at der blot skal skrives tre bogstaver før en søgning igangsættes. Google søgningen er baseret på ICD10 klassifikationen, som er en international statistisk klassifikation for alle sygdomme og relaterede sundhedsproblemer. Søgningen laves på den medicinske betegnelse – der skrives fx diabetes i stedet for sukkersyge. Når et element er valgt, tilføjes det til den aktive liste ved at klikke på pil ned. For at fjerne et element fra den aktive liste, markeres det, og der trykkes på pil op.

For at se det udbrud, som forløbet tilhører, klikkes på det sorte udbrudsikonet i højre hjørne.

 

Forløb_tilknyttet udbrud

 

Hvis der er en lille sol oven i udbrudsikonet, er patientforløbet ikke tilknyttet et udbrud.

 

Forløb

 

Patienten kan tilknyttes et udbrud ved at klikke på udbrudsikonet med solen. For at en patient kan tilføjes til et udbrud, skal datoen for forløbet ligge inden for rammerne af de datoer, der angiver udbruddet. Hvis prøven er angivet med en type og undertype, skal disse være identiske med dem, der er registreret på udbruddet.

Når der klikkes på udbrudsikonet med solen, åbnes en boks, hvor listen over mulige udbrud vises. Markér det udbrud, som patienten skal tilføjes til, og tryk på “Tilknyt”. For at fortryde, tryk “Annuller”.

Ny_tilknytning til udbrud

 

Hvis en person skal fjernes fra et udbrud, klikkes på det lille dokument med et kryds, som ses på forløbet.

 

Tilbage til indholdsfortegnelse for patientvisning.