Klinisk Mikrobiologi

Specialet klinisk mikrobiologi er et tværgående laboratoriespeciale, der betjener sygehusafdelinger og den primære sundhedstjeneste med undersøgelser af prøver fra patienter og deres omgivelser for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier, vira, svampe og parasitter.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) omfatter et bakterologisk afsnit samt et molekylærbiologisk/serologisk afsnit. Derudover er der til KMA Vejle tilkoblet en infektionshygiejnisk enhed, som rådgiver og underviser hospitaler om infektionshygiejniske spørgsmål.

Afdelingen udførte i 2015 ca. 230.000 prøver, fordelt på forskellige prøvekategorier.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er døgnbemandet med bioanalytikere og har 4 specialelæger ansat. Specialelægerne indgår i lægevagten på Sygehus Lillebælt. Specialet yder lægefaglig rådgivning vedrørende fortolkning af undersøgelsesresultater, antibiotisk behandling, infektionsprofylakse og hygiejne, samt foretager registrering og overvågning af infektionssygdomme.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Vejle Sygehus befinder sig i L-bygningen og udgør en del af laboratoriecentret.

Specialechef

Jens 90_120

Professor Jens Kjølseth Møller

Tlf. 7940 6639

Jens.Kjoelseth.Moeller@rsyd.dk

Ledende bioanalytiker

Hanne 90_120

Hanne Høgsted

Tlf. 7940 6523

Hanne.Hoegsted@rsyd.dk