MADS er Klinisk Mikrobiologi Vejles produktionssystem. Systemet udgør omdrejningspunktet i laboratoriets arbejde med prøvemateriale.

MADS

MADS er et informationssystem til automatisk, standardiseret besvarelse af laboratorieprøver og laboratorieadministration på en klinisk mikrobiologisk afdeling. MADS er udviklet i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, beliggende på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

MADS bruges i dag af flere mikrobiologiske afdelinger rundt i Danmark.

Manual til MADS findes ved at følge linket >>her<<

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Vejle Sygehus, har følgende superbrugere i MADS:

Specialechef

Jens 90_120

Jens Kjølseth Møller

Tlf: 79406639

It-kyndig informationsmedarbejder

Louise 90_120

Louise Nielsen

Tlf: 79405640