Mikrobiologiske prøvedata

Under ”Mikrobiologiske prøvedata” ses data om patientens mikrobiologiske prøver, inkl. vurderinger og tolkninger af dyrkningsfund. Resultaterne hentes automatisk fra MADS.

For at prøverne fremstår som MRSA-prøver med type og undertype i Liva, skal de oprettes med type og undertype i MADS. Dette gøres ved at søge prøven frem i MADS og trykke F12:

 

 

Der vælges “Fag og Serotyper” og trykkes F12:

 

 

Under “Type”, skrives type og undertype ind i hver sin linje. Inkluder bogstavangivelsen foran typen:

 

MRSA_MADS3

 

Hvis der ikke er nogen type skrives “UOPLYST” under CC.

 

Opdateringer på prøver i MADS kan ses i Liva efter 10 minutter. Nye prøver i MADS vil først kunne ses i Liva den efterfølgende dag.

 

NB: Forudsætningerne, for at man kan se MRSA-prøver og spa-typer i Liva, er:

  1. At tabellen p_miba_egenskaber i den lokale MADS er aktiveret vha. en algoritme, som automatisk registrerer nye positive MRSA-prøver (se særskilt afsnit om MADS-opsætningskrav).
  2. At prøven er markeret med et MRSA-stempel i MADS.
  3. At type registreres under CC (fx CC22), og eventuelle subtyper registreres under SPA (fx t022) i MADS for den pågældende MRSA-stamme (se ovenfor).

 

Referencestamme

Første gang, en MRSA-type ses hos en patient, oprettes en referencestamme. En positiv prøve kan gøres til en referencestamme ved at markere prøven og klikke på sol-ikonet  øverst til højre. En sådan markering tager brugeren direkte til fanen “Kliniske data (Forløb)”. Oprettelsen af referencestammer er grundlæggende for udarbejdelsen af forløb, udbrud og rapporter i Liva.

 

 

Prøvens art kan redigeres til henholdsvis ”klinisk prøve”, ”overvågningsprøve” eller ”uoplyst” ved at klikke på blyant-ikonet øverst til højre. En prøve angives som en klinisk prøve, hvis der ved undersøgelsen ikke var mistanke om, at patienten havde MRSA. En prøve angives som en overvågningsprøve, hvis der bevidst undersøges for MRSA, fordi der er mistanke om, at patienten er smittet, eller det skal undersøges, hvorvidt patienten fortsat er smittet.

 

Mikrobiologiske data_rediger prøve

 

Listen over mikrobiologiske data kan sorteres i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke på overskrifterne i tabellen.

De mikrobiologiske data (prøver og tolkninger) kan udskrives til en excel-fil ved at klikke på Excel-ikonet i venstre hjørne af visningsbilledet.

 

VIGTIGT

MRSA-brugeren skal også tjekke prøver fra MiBa, hvis patienten kommer uden for Region Syddanmark, da de ikke er registreret i Liva-databasen.

 

Tilbage til indholdsfortegnelse for patientvisning.