Gruppetilhørsforhold

Under ”Gruppetilhørsforhold” kan patientens tilhørsforhold til andre MRSA-positive personer i husstanden eller institutioner ses/oprettes. Oplysningerne indtastes manuelt af LIVA-brugeren efter behov.

 

 

Hvis patienten er tilknyttet familier/grupper, ses disse i boksen til venstre. Ved at markere en familie/gruppe ses dennes medlemmer i boksen til højre.

Når en person skal tilknyttes til en familie/gruppe, kan der enten oprettes en ny familie eller søges efter en allerede oprettet familie mhp. at tilknytte personen til denne.

OBS: alle knapper, som endnu ikke har en funktion for den pågældende patient (fx fordi der ikke er oprettet en familie) vil være utydelige og inaktive.

  • Opret en ny familie ved at klikke på “Opret ny” (den lille mand med solen). Feltet ‘Navn’ er obligatorisk, og skal dermed udfyldes, før der kan trykkes opret. LIVA foreslår automatisk et navn, ud fra efternavnet på den person, der er søgt frem i patientvisning. Det anbefales, at adresse og by også udfyldes, da det gør det muligt at søge familier frem i Gruppe/familieoversigten.

 

 

  • Knyt patient til en allerede oprettet familie/gruppe ved at klikke på “Søg”. Ved at angive noget af beskrivelsen på familien/gruppen, vises alle oprettede familier, som indeholder søgeordet. Vælg den familie, som personen skal tilknyttes, og angiv en rolle i drop down menuen.

 

 

For at redigere en familie, markeres familien, og der klikkes på dokumentet med en blyant. For at slette en familie klikkes på krydset.

For at redigere medlemslisten, markeres det enkelte medlem, hvorefter denne enten kan slettes med krydset eller ændres rolle på med blyanten.

Via medlemslisten kan der desuden tilknyttes personer, som man ikke har søgt frem i patientvisning. For at tilknytte en person til familien klikkes på den lille mand med solen. Herefter kan CPR-nummeret på den person, der skal være med i familien/gruppen, indtastes.

Hvis patienten ikke har nogen positiv MRSA-prøve og dermed ikke er oprettet i Liva, vil brugeren blive spurgt, om han/hun alligevel vil oprette personen. Hvis der trykkes “ja” til dette spørgsmål bliver personen oprettet i Liva, samt tilknyttet til den valgte familie. På denne måde kan ikke-positive personer tilknyttes til grupper/familier med positive personer. Når en ikke-positiv person tilføjes til en familie, bliver hans/hendes negative prøver importeret i Liva.

Personer uden positive MRSA-prøver kan også tilføjes til Liva gennem CPR-feltet i patientvisning, men hvis patienten har negative MRSA-prøver, som man ønsker at importere, skal personen tilføjes til en familie gennem fanen “Gruppetilhørsforhold”.

Tilbage til indholdsfortegnelse for patientvisning.