Opsætningsforudsætninger i MADS

Forudsætninger, for at man kan se MRSA-prøver og spa-typer i Liva, er:

  1. At tabellen p_miba_egenskaber i den lokale MADS er aktiveret vha. en algoritme, som automatisk registrerer nye positive MRSA-prøver (forklaring følger).
  2. At type registreres under CC (fx CC22), og eventuelle subtyper registreres under SPA (fx t022) i MADS for den pågældende MRSA-stamme (se Mikrobiologiske prøvedata)

 

For at hindre fejl i overførslen af data fra MADS til LIVA anvendes følgende syntax i registreringen af typer:

SPA: t1752

CC: CC30 eller bare 30, men dog CC8/CC6 og ikke CC8/CC6 eller 8/6.

REPEAT: angiv her evt. spa-repeats fx: 08-16-06-16-02-25-17-24.

 

Ligeledes vil registrering af mere end én hovedundersøgelser på en prøve hindre overførslen af data fra Mads til Liva.

 

Tilbage til indholdsfortegnelse.