Oversigt over prøveresultater

Under ”Oversigt over prøveresultater” ses en oversigt over patientens mikrobiologiske prøver og deres resultater. Resultaterne hentes automatisk fra MADS og kan ikke redigeres.

 

 

Alle positive prøver er markeret med et “P” og alle negative prøver er markeret med et “N”. “*” ved siden af bogstavet angiver, at prøven er en klinisk prøve. Prøveresultaterne er placeret ud fra dato og lokalisation. Lokalisation bliver angivet ud fra MDS koden på prøven. Listen over prøveresultater kan sorteres i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke på overskrifterne i tabellen.

Oversigten kan downloades som Excel-dokument ved at klikke på Excel-ikonet.

 

Tilbage til indholdsfortegnelse for patientvisning.