Patientvisning generelt

Under ”Patientvisning” kan den enkelte MRSA-patient søges frem. ”Patientvisning” vælges under menupunktet ”MRSA databasen”.

 

Menu050916

 

Der søges herefter på et CPR-nummer (med eller uden bindestreg) for en given MRSA-patient.

 

Ved søgning på CPR-nummer tjekkes: 1) om CPR-nummeret er lovligt, 2) om CPR-nummeret eksisterer i CPR-registeret og 3) om personen har mindst en positiv MRSA-prøve i MADS. Hvis alle ovenstående punkter er overholdt, indlæses personen. Hvis personen ikke har nogen positive MRSA-prøver, spørger applikationen, om brugeren ønsker at oprette CPR-nummeret/personen i MRSA-databasen (også gældende for midlertidige erstatnings-CPR-numre – f.eks. for flygtninge). Det er altså kun personer med mindst én positiv MRSA-prøve, der automatisk indlæses i Liva.

 

Patientvisning050916

 

Efter en søgning på en patients CPR-nummer fremkommer en række faner: 1) Personoplysninger (CPR-registeret), 2) Andre demografiske oplysninger, 3) Journalnotater, 4) Mikrobiologiske prøvedata, 5) Oversigt over prøveresultater, 6) Kliniske data (Forløb), 7) Behandling, 8) Udbrud og 9) Gruppetilhørsforhold.

 

 

Den enkelte fane kan åbnes og lukkes med et klik med musen.

Hvis der søges på et CPR-nummer, som tilhører en person, som ikke har nogen positive MRSA-prøver, vil man blive spurgt, om man ønsker at oprette personen alligevel. Personer, der er oprettet manuelt af brugeren, fordi de ikke har nogen positive MRSA-prøver, vil kun have tre faner i Liva, og eventuelle negative prøver, vil ikke blive vist.*

OBS: Da MADS ikke opdaterer patientnavne på prøveniveau, mens Liva opdaterer patientnavne gennem CPR-registret, kan der ved navneskift på patienter opstå uoverensstemmelse mellem navne i Liva og i MADS.

 

*En patients negative prøver bliver kun tilføjet til Liva, hvis patienten tilknyttes en familie. De negative prøver bliver ligeledes fjernet igen, hvis patienten slettes fra en familie.

Tilbage til indholdsfortegnelse for patientvisning.