Personoplysninger (CPR-registeret)

Under ”Personoplysninger (CPR-registeret)” ses patientens status, fødsels- og dødsdato, bopæl, egen læge, nærmeste pårørende m.fl. Disse oplysninger hentes automatisk fra CPR-registeret og kan derfor ikke redigeres. Da oplysningerne hentes automatisk hver gang patienten søges frem, er disse altid opdateret i henhold til CPR-registeret.

 

 

Hvis patienten er død, vises et kryds over det lille ikon, der vises før patientens navn.

Hvis musen placeres hen over ydernummeret på patientens egen læge, vises en fuld beskrivelse af lægen. Beskrivelsen af lægen kommer fra MADS, og det er derfor vigtigt, at rekvirentoplysningerne i MADS er opdaterede. Alternativt kan der klikkes på Google ikonet, hvorved lægen vises i en Google-søgning.

 

Tilbage til indholdsfortegnelse for patientvisning.