Prøverapport

Under menupunktet “Prøverapport” kan der dannes en rapport over MRSA-prøver inden for en afgrænset tidshorisont.

 

Prøverapport_kriterier

 

Tidshorisonten vælges i felterne til højre i skærmbilledet. Der kan filtreres på, hvilken infektionshygiejnisk enhed/KMA, man ønsker at se prøver fra. Brugerens egen afdeling vil som udgangspunkt være afkrydset. Når filtreringen er valgt, trykkes “Start søgning”.

 

proeverapport_roedprik

 

Prøverapporten danner en oversigt over patienter med positive MRSA-prøver i den valgte tidsperiode fra den/de valgte enhed(er). En rød prik ud for en prøve angiver, at prøven er sendt til SSI til typning (den røde prik fremkommer kun, hvis denne funktionalitet er anvendt i MADS – se her hvordan). For at komme til patientvisningsbilledet for en konkret patient, markeres patienten, så denne bliver grøn, og herefter klikkes på det lille dokumentikon i øverste højre hjørne.

Når rapporten er dannet, kan søgekriterierne rettes ved at klikke på “Ret søgekriterier”.

Prøverapporten printes bedst ved at højreklikke på skærmen og trykke “Vis udskrift…”. Her kan margener, sidehoved og sidefod fjernes, ligesom udskriftsstørrelse kan tilpasses i procent.

 

Tilbage til indholdsfortegnelse for rapporter.