Rapporter

”Rapporter” vælges under menupunktet ”MRSA databasen”:

 

Menu_rapporter050916

Det er i Liva muligt at danne følgende rapporter:

Diagrammerne, der dannes i “Rapporter”, kan kopieres til Word, Power Point mm. ved at højreklikke på diagrammet og trykke “Gem billede som”.

 

Uoverensstemmelse mellem årsrapporterne

Når de forskellige delrapporters tal i LIVA’s Årsrapport skal granskes og tjekkes for eventuelle mangler, så er det vigtigt at huske på,

at delrapporterne tager udgangspunkt i forskellige oplysninger om referencestammerne, som I har anført dem i MRSA-databasen.

  • Rapport 1 – Førstegangs MRSA tilfælde: Her tælles udelukkende op hvor mange MRSA isolater I har registreret som en referencestamme.
  • Rapport 2 – Hyppigste MRSA typer: Her angives de 8 hyppigste kombinationer af CC type og subtype for de registrerede referencestammer. Det vil sige, at hvis en MRSA CC type (fx CC398) har flere subtyper herunder at subtypen ikke er oplyst kan det samlede tal for CC398 stammer ikke udregnes fra denne rapport, da ikke alle kombination af CC type og subtype nødvendigvis fremgår af rapporten. Alle kombinationer for en given CC type kan dog ses i Rapport 6.
  • Rapport 3 – MRSA status ved førstegangsfund: Her tælles op hvor mange af de registrerede referencestammer, som i LIVA er anført som infektion eller bærerskab! Eventuel uoverensstemmelse med Rapport 1’s angivelse af det samlede antal referencestammer skyldes, at der for enkelte stammer mangler angivelse af om det er en infektion eller bærerskab. Tjek feltet Infektion/bærer under fanen: Kliniske data ”Forløb”.
  • Rapport 4 – MRSA erhvervelse: Her tælles op hvor mange af de registrerede referencestammer, som er betegnet som Importeret, samfundserhvervet, hospitalserhvervet eller Healthcare Associated Community Onset (HACO). Eventuel uoverensstemmelse med Rapport 1’s angivelse af det samlede antal referencestammer skyldes, at der for enkelte stammer mangler angivelse af erhvervelse.
    Tjek feltet erhvervet i rubrikkerne for smitte under fanen: Kliniske data ”Forløb”.
  • Rapport 5 – CC398: Her opgøres hvor mange af de registrerede referencestammer, som er registreret som henholdsvis CC398 eller andre CC typer. Eventuel uoverensstemmelse med Rapport 1’s angivelse af det samlede antal referencestammer skyldes, at der for enkelte stammer mangler angivelse af CC type. NB CC type hentes automatisk via MADS på den lokale Klinisk mikrobiologisk afdeling (tjek eventuel manglende registrering hos mikrobiologerne).
  • Rapport 6 – Fordeling af typer og undertyper: Her opgøres fordelingen af kombinationer af CC type og subtype blandt registrerede referencestammer. NB referencestammer, hvor hverken CC type eller subtype er angivet, medtages ikke. Overvej eventuelt at bede KMA om i MADS at angive CC som ”Ukendt”, hvorved disse referencestammer også kan medtages i rapporten.
  • Rapport 7 – Fordeling af smitteveje for typer og undertyper: Denne rapport er primært beregnet på CC398. Angiv CC398 i søgefeltet inden afvikling af rapporten. Eventuel uoverensstemmelse med Rapport 5’s angivelse af det samlede antal (CC398) referencestammer skyldes, at der for enkelte stammer mangler angivelse af smittevej. Tjek feltet smittevej i rubrikkerne for smitte under fanen: Kliniske data ”Forløb”.

Tilbage til indholdsfortegnelse.