Referencelaboratorie – den røde prik

I prøverapporten kan prøver, der er sendt til SSI til typning, angives med en rød prik:

 

proeverapport_roedprik

 

Denne angivelse kræver dog, at bioanalytikerne i MADS angiver, når en prøve sendes til SSI.

Dette gøres på følgende vis:

  1. Søg prøven frem i dyrkningsbilledet.

dyrkningsbilledet

 

2.  Tryk F12:

3.  Staph. aureus er nu markeret. Tryk F12 igen:

 

dyrkning_bakterie

 

4. Vælg referencelaboratorie og tryk F12:

 

referencelaboratorie

 

5.  Kundekoden på SSI angives nu i feltet markeret med blåt nedenfor, og der trykkes F10. Således påføres automatisk en “Dato for afsendelse” og prøven vil få en rød prik i MADS og Liva:

 

referencelaboratorie2

 

Tilbage til prøverapport.