Definitioner i HAIR

BSI/Sepsis (mikroorganismer påvist i blodbanen):

BSI er her defineret som dokumenteret Bakteriæmi/Fungæmi, hvilket betyder, at der er rapporteret fund af sygdomsfremkaldende  bakterier eller svampe i en bloddyrkning.

HAI-BSI – En sygehuserhvervet Bakteriæmi/Fungæmi er defineret som mindst én positiv bloddyrkning taget mere end 48 timer efter indlæggelsen og senest 48 timer efter udskrivelsen.

CAI-BSI – En samfundserhvervet Bakteriæmi/Fungæmi er defineret som mindst én positiv bloddyrkning taget på indlæggelsestidspunktet eller senest 48 timer efter indlæggelsen.

 

Gå tilbage til forrige side