Specifik antibiotikabehandling ved urinvejsinfektioner

Specifik antibiotikabehandling er defineret som systemisk antimikrobiel behandling rettet mod mikrobiologisk dokumenteret urinvejsinfektion.
Perorale antimikrobielle midler tilhørende ATC-gruppe J (Infektionssygdomme, systemiske midler) som primært anvendes til behandling af urinvejsinfektioner.

 

Gå tilbage til forrige side

ATC-kode (link til præparatnavne)                                     Antibiotikum

J01CA08 Pivmecillinam
J01EA01 Trimethoprim
J01EB02 Sulfamethizol
J01XE01 Nitrofurantoin