Udbrud

“Udbrud” findes under menupunktet “MRSA databasen”:

 

Menu050916

 

 

Under ”Udbrud” ses en liste med nuværende og overståede MRSA-udbrud.

UdbrudOversigt050916

”Udbrud” vises i to lister. En beskrivelse af det enkelte udbrud (sted, beskrivelse, start- og slutdato, type og undertype) ses til venstre, og de involverede patienter ses til højre.

Et nyt udbrud oprettes manuelt af MRSA-brugeren ved at klikke på udbruds-ikonet  øverst i listen til højre.

 

Opret udbrud

 

“Sted” er baseret på googlesøgning, og der skal vælges en af de rekvirenter, der fremkommer af googlesøgning – ellers giver LIVA en fejlmeddelse. Orange felter skal udfyldes.

Udbruddet kan redigeres ved at klikke på blyant-ikonet  i udbrudslisten.

 

 

I redigeringsbilledet kan stedet for udbruddet ikke ændres. I tilfælde af, at stedet skal ændres, skal udbruddet slettes, og der må oprettes et nyt.

En patients data kan åbnes ved at markere patienten i patientlisten og klikke på liste-ikonet.

Listen over udbrud kan sorteres i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke på overskrifterne i tabellen.

Udbrudslisten kan printes ved at klikke på printerikonet i øverste højre hjørne.

 

Tilbage til indholdsfortegnelse for patientvisning.