Definition
Tallet i den enkelte boks angiver den %-vise andel af patienter med mindst én infektion af nævnte type per indlæggelsesforløb i den pågældende tidsperiode.
De tre farvekoder indikerer hvilket niveau den %-vise forekomst ligger på, hvor grøn farve angiver en forekomst mindre end gennemsnittet og rød farve en forekomst væsentligt over gennemsnittet.